STUDNIE PEHD, PP

          Studnie kanalizacyjne POLY-CONTROL stosowane są głównie do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Zakres produkcji studzienek kanalizacyjnych obejmuje średnice od DN 300 do DN 3500 mm. Studnie produkowane jako studzienki: kanalizacyjne zbiorcze i przelotowe, kanalizacyjne osadnikowe, kaskadowe, rozprężne, do wytracania energii, ekscentryczne, rewizyjne, deszczowe, drenażowe. Inne studzienki: studnie i zbiorniki do budowy systemów kanalizacyjnych i technologicznych m.in. przepompownie, separatory i inne wg indywidualnych projektów, studzienki wodomierzowe, studnie na potrzeby składowisk odpadów.

   Trzon studzienki to rura karbowana albo profilowa z wysokiej jakości polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP). Podstawa studni produkowana jest jako kinetowa lub osadnikowa. Króćce umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich jak: PEHD, PP, PCV, GRP, KAMIONKA, POLIMEROBETON.

     Zwieńczenie studni to betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna umożliwiająca montaż włazu typu A15, B125, C250, D400. Produkcja każdej ze studni odbywa się ręcznie metodą spawania ekstruzyjnego. Daje to możliwość dostosowania każdego produktu do potrzeb zamawiającego, w szczególności kątów oraz wysokości króćców dopływowych.
Materiały wykorzystywane przez nas do produkcji studni (PEHD i PP) charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną, co daje gwarancję długotrwałej eksploatacji bez obawy o destrukcyjne działanie gazów ściekowych czy samych ścieków.

Studnie ekscentryczne

Więcej...

Tworzywowe klapy zwrotne

Więcej...