SKRZYNKI ROZSĄCZAJĄCE PP

System skrzynek rozsączających RIGO-FILL INSPECT oraz RIGO-FILL ST i ST-B jest przeznaczony do lokalnej retencji lub infiltracji wody deszczowej.

Retencja skrzynek RIGO-FILL to aż 95% objętości.
System daje możliwość przeprowadzenie inspekcji CCTV zbiornika oraz oceny stanu geowłókniny okalającej zbiornik.
Tunel inspekcyjny daje możliwość czyszczenia zbiornika wysokim ciśnieniem 150 bar.
Infiltracja wody opadowej odbywa się bezpośrednio do gruntu.
System cechuje duża wytrzymałość (możliwość stosowania przy obciążeniu SLW60) jak i łatwość oraz lekkość montażu.
Elementem dopełniającym system są studzienki QUADRO-CONTROL stanowiące integralną cześć zbiornika.

System RIGO-FILL zwiększa znacznie pojemność retencyjną urządzenia infiltracyjnego. Po zabudowaniu w rowie chłonnym uzyskuje się przy niewielkiej masie własnej bardzo wysoką pojemność retencji wody, oszczędzając przy tym dużo miejsca w stosunku do porównywalnych rozwiązań ze złożem żwirowym.

Studnie ekscentryczne

Więcej...

Tworzywowe klapy zwrotne

Więcej...