Studnie ekscentryczne

Więcej...

Tworzywowe klapy zwrotne

Więcej...

STUDNIE OSADNIKOWE

Studnie osadnikowe stosowane są głównie do budowy kanalizacji deszczowej jako studnie na sieci, jak  również do budowy wpustów deszczowych, systemów drenarskich lub sieci technologicznych. Zakres produkcji studni obejmuje średnice wewnętrzne od DN 300 do DN 3500 mm. Trzon studzienki to rura karbowana albo profi lowa z wysokiej jakości polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP). Dno studni produkowane jest z płyty z PEHD lub PP. Studnia może opcjonalnie posiadać podwójne dno, powstaje wówczas przestrzeń do wypełnienia betonem („komora balastowa”). Króćce umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich jak: PEHD, PP, PCV, GRP, KAMIONKA czy  POLIMEROBETON, pozwalają na wykorzystywanie naszych produktów do budowy sieci kanalizacyjnych wszystkich rodzajów rur. Zwieńczenie studni to  betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna, umożliwiająca montaż w łazu typu A15, B125, C250, D400. Istnieje również możliwość wykonania przykrycia z płyty PEHD lub PP z klapą włazową lub bez klapy. Produkcja każdej ze studni odbywa się ręcznie metodą spawania ekstruzyjnego. Daje to możliwość dostosowania każdego produktu do potrzeb zamawiającego, w szczególności kątów oraz wysokości króćców dopływowych. Materiały wykorzystywane przez nas do produkcji studni (PEHD i PP) charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną, co daje gwarancję długotrwałej eksploatacji bez obawy o destrukcyjne działanie gazów ściekowych czy samych ścieków