Studnie ekscentryczne

Więcej...

Tworzywowe klapy zwrotne

Więcej...

STUDNIE KINETOWE

Studnie kinetowe stosowane są głównie do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Zakres produkcji studni obejmuje średnice wewnętrzne od DN 300 do DN 3500 mm. Trzon studzienki to rura karbowana albo profi lowa z wysokiej jakości polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP). Kineta studni produkowana jest z rur i płyt z PEHD lub PP. Studnia może opcjonalnie posiadać podwójne dno, powstaje wówczas przestrzeń do  wypełnienia betonem („komora balastowa”). Króćce umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich jak: PEHD, PP, PCV, GRP, KAMIONKA czy POLIMEROBETON, pozwalają na wykorzystywanie naszych produktów do budowy sieci kanalizacyjnych wszystkich rodzajów rur. Zwieńczenie studni to betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna umożliwiająca montaż włazu typu A15, B125, C250, D400. Istnieje również możliwość wykonania przykrycia z płyty PEHD lub PP z klapą w łazową lub bez klapy. Produkcja każdej ze studni odbywa się ręcznie metodą spawania ekstruzyjnego. Daje to możliwość dostosowania każdego produktu do potrzeb zamawiającego, w szczególności kątów oraz wysokości króćców dopływowych. Materiały wykorzystywane przez nas do produkcji studni (PEHD i PP) charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną, co daje gwarancję długotrwałej eksploatacji bez obawy o destrukcyjne działanie gazów ściekowych czy samych ścieków

STUDNIE KINETOWE Z KASKADĄ

Studnie kinetowe z kaskadą stosowane są głównie do  budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Zakres produkcji studni obejmuje średnice wewnętrzne od DN 300 do DN 3500 mm. Trzon studzienki to rura karbowana albo profi lowa z wysokiej jakości polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP). Kineta studni produkowana jest z rur i płyt z PEHD lub PP. Studnia może opcjonalnie posiadać podwójne dno, powstaje wówczas przestrzeń do  wypełnienia betonem („komora balastowa”). Króćce umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich jak: PEHD, PP, PCV, GRP, KAMIONKA czy POLIMEROBETON, pozwalają na wykorzystywanie naszych produktów do budowy sieci kanalizacyjnych wszystkich rodzajów rur. Kaskada tworzy ze studnią monolit. Średnica rury spadowej kaskady wykonywana jest wg wymagań zamawiającego. Zwieńczenie studni to betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna, umożliwiająca montaż w łazu typu A15, B125, C250, D400. Istnieje również możliwość wykonania przykrycia z płyty PEHD lub PP z klapą włazową lub bez klapy. Produkcja każdej ze studni odbywa się ręcznie metodą spawania ekstruzyjnego. Daje to możliwość dostosowania każdego produktu do potrzeb zamawiającego, w szczególności kątów oraz wysokości króćców dopływowych. Materiały wykorzystywane przez nas do produkcji studni (PEHD i PP) charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną, co daje gwarancję długotrwałej eksploatacji bez obawy o destrukcyjne działanie gazów ściekowych czy samych ścieków.