Studnie ekscentryczne

Więcej...

Tworzywowe klapy zwrotne

Więcej...

STUDNIE EKSCENTRYCZNE PROSTE

Studnie ekscentryczne proste stosowane są głównie do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Zakres produkcji studni obejmuje średnice wewnętrzne od DN 800 do DN  1500 mm. Trzon studzienki to rura karbowana albo profi lowa z wysokiej jakości polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP). Przelot studni to rura wielkośrednicowa od 800 do 3500 mm z PEHD lub PP. Studnia może posiadać dodatkowe króćce dopływowe umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich jak: PEHD,
PP, PCV, GRP, KAMIONKA, co pozwala na wykorzystanie naszych produktów do budowy sieci kanalizacyjnych wszystkich rodzajów rur. Możliwa jest również kaskada, tworząca wraz ze studnią jednolity element. Średnica rury spadowej kaskady wykonywana jest wg wymagań zamawiającego. Zwieńczenie studni to betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna, umożliwiająca montaż w łazu typu A15, B125, C250, D400. Istnieje również możliwość wykonania przykrycia z płyty PEHD lub PP z klapą włazową lub bez klapy. Produkcja każdej ze studni odbywa się ręcznie metodą spawania ekstruzyjnego. Daje to możliwość dostosowania każdego produktu do potrzeb zamawiającego, w szczególności kątów oraz wysokości króćców dopływowych. Materiały wykorzystywane przez nas do produkcji studni (PEHD i PP) charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną, co daje gwarancję długotrwałej eksploatacji bez obawy o destrukcyjne działanie gazów ściekowych czy samych ścieków.

STUDNIE EKSCENTRYCZNE ŁUKOWA

Studnie ekscentryczne łukowe s ą stosowane głównie do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej lub sieci technologicznych. Zakres produkcji studni obejmuje średnice wewnętrzne od DN 800 do DN 1500 mm. Trzon studzienki to rura karbowana albo profi lowa z wysokiej jakości polietylenu (PEHD) lub polipropylenu (PP). Przelot studni to łuk segmentowy z rury wielkośrednicowej od 800 do 3500 mm z PEHD lub PP. Kąt łuku od 90° do 270°. Studnia może posiadać dodatkowe króćce dopływowe umożliwiające podłączenie rur z różnych rodzajów materiałów, takich jak: PEHD, PP, PCV, GRP, KAMIONKA, które pozwalają na wykorzystywanie naszych produktów do budowy sieci kanalizacyjnych wszystkich rodzajów rur. Możliwa jest również kaskada, tworząca wraz ze studnią jednolity element. Średnica rury spadowej kaskady wykonywana jest wg wymagań zamawiającego. Zwieńczenie studni to betonowy pierścień odciążający i płyta nastudzienna, umożliwiająca montaż w łazu typu A15, B125, C250, D400. Istnieje również możliwość wykonania przykrycia z płyty PEHD lub PP z klapą włazową lub bez klapy. Produkcja każdej ze studni odbywa się ręcznie metodą spawania ekstruzyjnego. Daje to możliwość dostosowania każdego produktu do potrzeb zamawiającego, w szczególności kątów oraz wysokości króćców dopływowych. Materiały wykorzystywane przez nas do produkcji studni (PEHD i PP) charakteryzują się bardzo dużą odpornością chemiczną, co daje gwarancję długotrwałej eksploatacji bez obawy o destrukcyjne działanie gazów ściekowych czy samych ścieków.